Genel Bilgi

Zincirli konveyörler genellikle kapalı tip götürücülerdir. Malzeme
götürücünün herhangi bir noktasından tekneye yüklenir
ve kazıyıcı kanatlar tarafından oluk boyunca iletilir. Taşınan
malzemenin boşaltılması tekne boyunca herhangi bir veya
birden çok noktadan yapılabilir. Boşaltma birden çok noktadan
yapılacaksa manuel veya pnomatik kapaklar kullanılır.
Zincirli konveyörler alt ve üst bölümlerinde aynı anda malzeme
taşıyabilirler ve gerektiğinde aynı anda, zıt yönlerde malzeme
taşınabilir. Zincirli konveyörlerde çekme elemanı olarak tekli
veya çiftli zincir kullanılır.